Osakkeet sijoituskohteena

Osakesijoittaminen on sijoittamista yrityksiin. Osake on omistusosuus yrityksestä ja omistamalla osakkeita omistat siten palan yritystä. Omistajilla on oikeus osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa sekä taloudellisia oikeuksia, kun yrityksellä menee hyvin. Osakkeita voi ostaa ja myydä pörssissä. Osakemarkkinat on tuottanut historian aikana kaikista omaisuuslajeista parhaiten. Tuotto on ollut historian aikana keskimäärin 8-10 prosenttia vuodessa.

Osakesijoittaja voi saada tuottoa kahdella tavalla: osinkoina ja arvonnousuna. Tuotto on riippuvainen yrityksen menestyksestä. Kun yrityksellä menee hyvin, sen arvo nousee. Tällöin sijoittaja voi myydä osakkeet kalliimmalla kuin mitä on niistä maksanut ja tehdä voittoa. Kun yrityksellä menee hyvin, se tekee tulosta. Syntyneitä voittovaroja voidaan jakaa omistajille osinkoina. Osinko on voittovaroista maksettu tietty summa jokaista osaketta kohden.

Osakesijoittajan riskit liittyvät yritysten menestykseen. Jos yhtiö ei onnistu liiketoiminnassaan, ei sen osakkeiden arvo nouse, eikä yhtiö kykene maksamaan osinkoja. Riskiä voi pienentää hajauttamalla. Hajauttaminen tarkoittaa sijoitettavien varojen jakamista useaan erilaiseen yhtiöön. Näin sijoittajan tuotto ei ole vain yhden yhtiön varassa. Riski näkyy osakekurssin vaihteluna. Huolimatta lyhyen aikavälin heilahtelusta osakemarkkina on aina ajan kuluessa noussut laskua edeltäneen huipun yläpuolelle.

Osakesijoittajalta vaaditaan kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Osakesijoittaminen on maraton, ei pikajuoksu.