Pörssin historia ja rooli

Pörssin ja siten osakesijoittamisen juuret juontavat kauas historiaan aina kauppalaiva-aikaan asti. Tuon aikaiset kauppiaat lähettivät purjelaivoilla arvokkaita lasteja pitkille kauppamatkoille. Matkoihin liittyi paljon riskejä. Vallitsi epävarmuus siitä, pääsikö laiva perille ja saiko kauppias rahat tuotteistaan.

Riskeistä johtuen ei ollut järkevää omistaa yksin kokonaista kauppalaivaa. Kauppamatkoihin liittyvien riskien jakamiseksi oli kannattavaa ottaa muita henkilöitä mukaan laivan omistajaksi. Jakamalla omistusta jaettiin matkaan liittyviä riskejä ja samoin myös mahdollisia tuottoja.

Nykyäänkin pörssi toimii samalla perusajatuksella. Yrityksiä hakeutuu pörssiin, jolloin ne laskevat liikkeeseen osakkeita, omistusosuuksia, joita sijoittajat voivat ostaa.
Myymällä osakkeita yritykset saavat rahoitusta kasvuun sekä uusia omistajia jakamaan liiketoimintaan liittyviä riskejä. Samalla periaatteella jaetaan myös mahdolliset tuotot. Sijoittajille osakkeet ovat siten mahdollisuus vaurastua.

Pörssi ei ole hyväksi vain yrityksille ja sijoittajille. Myös yhteiskunta hyötyy, kun yritykset kasvavat ja yksilöt vaurastuvat. Menestys luo verotuloja, joilla voidaan rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntaa.