Tehtävä 4

Aikaisemmissa tehtävissä sijoitustuotto on aina annettu sellaisenaan. Oikeasti sekään ei ole yksiselitteinen ilmiö, vaan siihen voi itse vaikuttaa. Sijoituksen tuottoon vaikuttavat eniten allokaatio (eli mihin sijoitat) ja sijoittamisen kulut.

Allokaation vaikutus tuntuu monille melko selvältä. Esimerkiksi osakemarkkinat tuottavat eri tavalla kuin korkomarkkinat. Paras keskimääräinen tuotto on historiallisesti ollut osakemarkkinoilla. Paremman tuoton kääntöpuolena on yleensä suuremmat riskit. Ilman riskinottoa harvemmin tosin saa säästöilleen tuottoa.  

Sijoituskohteen lisäksi tuottoon vaikuttaa sijoittamisen kulut. Kulut vähennetään aina suoraan sijoitusten tuotoista. Esimerkiksi, jos arvopaperisi tuottaa 10 prosenttia kulujen ollessa neljä prosenttia, on tuottosi 10 prosentin sijaan vain kuusi prosenttia. Siksi sijoittamisen kulujen kanssa kannattaa olla tarkkana. Hyvänä nyrkkisääntönä pidetään, että sijoittamisen kulujen ei tulisi olla yli yhtä prosenttia sijoitettavasta summasta. Esimerkiksi jos olet sijoittamassa 10 euroa, ei kulujen tulisi olla yli 10 senttiä.  

Korkoa korolle-ilmiössä on tyypillistä, että pienetkin tuotot kumuloituvat suuriksi pitkällä aikavälillä. Sama pätee myös kuluihin. Siksi on tärkeää, että kuluja pyrkii minimoimaan, jotta ei menetä vuosien aikana suuria määriä mahdollisia tuottoja. Seuraavassa tehtävässä pääset itse kokeilemaan kulujen merkitystä sijoittamisen tuottoihin. •Palataan ensimmäiseen tehtävään Sirpa Sijoittajasta. Sirpa sijoittaa nyt 100 euroa kuukaudessa 25 vuoden ajan. Hän saa keskimäärin kahdeksan prosentin keskimääräisen vuosituoton. Tällä kertaa tosin otetaan huomioon sijoittamisen kulut. Laske Sirpan sijoitusten tuotto, kun kulut ovat: