4. Sijoitussuunnitelma: osa 2

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Sijoitussuunnitelman toisessa osassa laaditaan konkreettinen suunnitelma itse sijoitustoiminnan toteuttamisesta.

Tässä osiossa suunnitellaan, mihin omaisuuslajeihin sijoitetaan pohjautuen ensimmäisessä osiossa määriteltyyn sijoittajaprofiiliin. Lisäksi asetetaan kriteerit sijoituskohteiden valitsemiseksi valittujen omaisuuslajien sisällä.