3. Sijoitussuunnitelma: osa 1

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Sijoitussuunnitelma on sijoittajan tärkein työkalu. Siinä suunnitellaan, kuinka sijoittamista tullaan toteuttamaan aina säästämisestä alkaen. Sijoitussuunnitelman tärkeys ja merkitys korostuu erityisesti silloin, kun taloudessa myllertää. Hyvällä suunnitelmalla pystyy ehkäisemään epärationaalisia ja tunnepohjaisia sijoituspäätöksiä, joita myöhemmin saattaisi katua. Seuraamalla omaa sijoitussuunnitelmaa, selviää vaikeidenkin aikojen yli. 

Sijoitussuunnitelma ei ole vain riskienhallintaa. Se auttaa myös kirkastamaan omia tavoitteita sekä itse polkua, kuinka tavoitteisiin päästään. Näin unelmat eivät jää vain haaveiksi.

Sijoitussuunnitelma voidaan jakaa kahteen osaan. Tässä luvussa käsitellään sijoitussuunnitelman ensimmäistä osiota. Ensimmäisessä osiossa kartoitetaan omaa sijoittajaprofiilia ja lähtötilannetta, sekä laaditaan konkreettinen säästösuunnitelma.