Moduuli 18: Sijoitussuunnitelman päivittäminen – Opettajan ohjeet

Pörssikurssi opettajan opas:

Viikon rakenne, teema ja tehtäväkuvaus

Pörssikurssin 18. viikon teemana on oman sijoitussuunnitelman päivittäminen. Viikko-ohjelma jakautuu kahteen osaa. Ensimmäisessä osassa päivitetään jo aiemmin Pörssikurssilla luoto sijoitussuunnitelma. Toisessa osiossa päivitetty sijoitussuunnitelma esitetään kurssiparille.

Sijoitussuunnitelman rakennetta on käsitelty Pörssikurssin moduuleissa kolme ja neljä. Osana sijoitussuunnitelmaa käsitteleviä moduuleja opiskelijat ovat jo hahmotelleet omaa sijoitussuunnitelmaa. Nyt opiskelijoiden tehtävänä on päivittää aiemmin luomiensa sijoitussuunnitelmien sisällöt kurssilla opittua hyödyntäen. Kunnollinen sijoitussuunnitelma on menestyksekkään sijoitustoiminnan ytimessä. Näin varmistetaan, että opiskelijoilla on kurssin päätyttyäkin eväitä jatkaa omatoimisesti sijoitustoimintaa. Sijoitussuunnitelman päivittämisen jälkeen opiskelijat esittelevät omat sijoitussuunnitelmansa.

Mallivastaukset

Tämän viikon tehtäviin ei ole mallivastauksia.