Suomalaisten asenteet ja käsitykset säästämisestä ja sijoittamisesta – Viikkotehtävä