Valintakriteerit, riskienhallinta ja sijoitussuunnitelman päivittäminen

Osakepoiminnan osalta sijoittajan kannattaa suunnitella etukäteen, mitä valintakriteerejä käyttäen sijoituspäätöksiä tekee. Kriteerit voidaan jakaa ei-numeerisiin ja numeerisiin kriteereihin. 

Ei-numeerisia kriteerejä ovat mm. valinta yhtiön toimialasta ja markkina-arvosta, henkilöistä yhtiön johdossa, omistajarakenteesta, tulevaisuuden suunnitelmista, vastuullisuudesta jne.

Esimerkkejä numeerisista kriteereistä ovat erilaiset taloudelliset tunnusluvut. Sijoittaja voi esimerkiksi edellyttää, että yhtiö on kannattava, tekee tulosta, eikä ole liian velkaantunut. Lisäksi voidaan asettaa erilaisia vaatimuksia osakkeen arvostukseen ja esimerkiksi tuottoon liittyen.