Sijoitusinstrumentit

Allokaation määrittelyn jälkeen sijoittajan tehtävänä on päättää, mitä sijoitusinstrumentteja haluaa käyttää valitsemiensa omaisuuslajien sisällä. Käytännössä sijoittajalla on kaksi päävaihtoehtoa. Voit sijoittaa itse suoraan kyseiseen omaisuuslajiin esimerkiksi ostamalla valitsemasi yhtiön osakkeita. Toinen vaihtoehto on käyttää erilaisia sijoitustuotteita kuten esimerkiksi rahastoja. 

Myös sijoitusinstrumenttien sisällä on paljon valinnanvaraa. Pörssissä on tarjolla paljon erilaisia osakkeita kuten on myös paljon eri palveluntarjoajien sijoitustuotteita. Sijoittajan tehtävänä on suunnitella, kuinka ja millä kriteerein yksittäinen sijoituskohde valitaan. Suorien osakkeiden osalta sijoittajan tulee miettiä, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja merkityksellisiä. 

Sijoittaja voi tähdätä osakemarkkinoiden keskimääräiseen tuottoon valitsemalla salkkuun osuuksia indeksirahastosta. Esimerkiksi indeksirahasto voi sijoittaa Helsingin pörssin 25 markkina-arvoltaan suurimpaan yhtiöön. 

Toinen vaihtoehto on tehdä aktiivista osakevalintaa eli pyrkiä poimimaan omaan salkkuun osakemarkkinoiden ”helmiä”. Poimintaa voi tehdä itse valitsemalla yhtiöitä, joiden liiketoimintaan uskoo. 

Sijoittaja voi myös ostaa osuuksia aktiivisesti hoidetuista rahastoista. Erona indeksirahastoihin aktiivisissa rahastoissa rahastonhoitaja käy aktiivisesti kauppaa. Tehdystä työstä ja kasvaneesta kaupankäynnistä aiheutuu kuluja, minkä johdosta sijoittaja joutuu maksamaan monesti aktiivisista rahastoista huomattavasti korkeampia kuluja.

Kulujen osalta sijoittajan kannattaa olla tarkkana, koska ne vähennetään aina sijoitusten tuotoista. Kuluilla on siten merkittävä vaikutus vaurastumiseen.