Säästösuunnitelma

Oman talouden lähtötilanteen kartoittamisen jälkeen laaditaan säästösuunnitelma. 

Säästösuunnitelman laatiminen alkaa omiin kulutustottumuksiin tutustumalla. Omat kulutustottumukset saa selvitettyä pitämällä esimerkiksi kuukauden ajan kulupäiväkirjaa. Kulupäiväkirjaan merkitään ylös jokainen yksittäinen menoerä. Kuukauden ajan listaamalla menoja kulupäiväkirjaan saat muodostettua kokonaiskuvan siitä, minkälainen olet kulutustottumuksiltasi. Säästäminen tulee huomattavasti helpommaksi, kun on perillä omista kulutustottumuksista.

Seuraava vaihe säästösuunnitelmassa on asettaa konkreettinen säästösummatavoite. Suunnitelmassa tavoitesumma jaetaan vielä pienempiin välitavoitteisiin. Omiin kulutustottumuksiin pohjautuen, suunnitellaan kuinka ja mistä säästämällä edellä asetettuihin säästösuunnitelman mukaisiin välitavoitteisiin päästään. 

Saat ladattua Pörssisäätiön kulupäiväkirjapohjan täältä: https://bit.ly/38D0OYU (OIKEUDET PUUTTUU!!!)