Riskienhallinta

Sijoitussuunnitelman viimeisessä osiossa suunnitellaan, kuinka sijoittamisen riskejä hallitaan. Hajauttaminen on ainoa tapa hallita osakesijoittamisen riskejä pienentämättä tuottoa. Sijoittaja voi sijoittaa myös osakemarkkinoiden ulkopuolelle osakemarkkinoiden riskejä pienentääkseen, mutta tällöin myös hänen tuotto-odotuksensa laskee. 

Hajauttaminen tarkoittaa puolestaan sitä, että kaikkia rahoja ei sijoiteta yhteen ja samaan yhtiöön. Sen sijaan varat jaetaan useaan yhtiöön, jotka toimivat eri toimialoilla ja joilla on asiakkaita eri maissa ja maanosissa. 

Eri yhtiöiden osakkeiden lisäksi sijoituksia tulisi tehdä myös eri ajanhetkinä. Tätä kutsutaan puolestaan ajalliseksi hajauttamiseksi. Ajallisesti hajauttaen sijoittaja tekee sijoituksia esimerkiksi kolmen kuukauden välein, kerran puolessa vuodessa tai kerran vuodessa. Ajallisella hajauttamisella hallitaan osakemarkkinoiden heilahtelusta aiheutuvaa riskiä.