15. Sijoittajaviestintä

Nykyinen status
Ei liittynyt
Hinta
Ilmainen
Aloita

Pörssiyhtiön sijoittajaviestinnän tehtävä on tarjota tietoa sijoittajille. Tiedon avulla sijoittajat voivat arvioida pörssiyhtiön kiinnostavuutta sijoituskohteena ja tehdä sijoituspäätöksen, joka perustuu oikeaan ja ajantasaiseen tietoon.  

Hyvä sijoittajaviestintä lisää pörssiyhtiön kiinnostavuutta sijoittajien silmissä. Kasvanut kiinnostus pörssiyhtiötä kohtaan lisää sen osakkeella käytävää kauppaa (likviditeetti) ja vähentää samalla osakkeen arvon heilahtelua (volatiliteetti). Lisääntynyt kaupankäyntiaktiivisuus mahdollistaa osakkeen oikean arvon muodostumisen pörssissä. 

Sijoittajaviestintä ei ole vain tiedon jakamista, vaan aktiivista keskustelua pörssiyhtiön eri sidosryhmien kanssa. Pörssiyhtiön sijoittajaviestinnän keskeisiä sidosryhmiä ovat sijoittajien lisäksi, pörssiyhtiötä seuraavat analyytikot, talousmedia ja yrityksen oma henkilöstö.