8. Sijoittajan megatrendit

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Megatrendit ovat maailmaa mullistavia muutosvoimia. Muutosvoimat ovat voimakkuudeltaan niin suuria ja laajoja, että ne aiheuttavat muutoksia maailmanlaajuisesti. Megatrendit haastavat yhteiskuntia ja ympäristöä sekä luovat täysin uudenlaisia tarpeita. 

Sijoittajan olisikin oleellista tunnistaa maailmaa muuttavat muutosvoimat ja löytää yritykset, jotka ovat kykeneväisiä vastaamaan muutokseen, tai jotka suoranaisesti hyötyvät muutoksesta. 

Tässä osiossa käydään läpi sijoittamiseen vaikuttavia megatrendejä, jotka ovat teknologian kehitys/digitalisaatio, vastuullisuus, kaupungistuminen, globalisaatio ja väestön ikääntyminen.