12. Riskit osakesijoittamisessa ja riskienhallinta

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Sijoittamisessa riski kuvaa epävarmuutta tulevaisuuden tuotoista. Sijoittamalla on mahdollista saada säästöille hyvää tuottoa, mutta kääntöpuolena on mahdollisuus myös tappioon. Tuotto ja riski kulkevat siis käsi kädessä.

Lähtökohtaisesti suurempaan tuotto-odotukseen liittyy myös suuremmat riskit. Esimerkiksi osakkeista on historian aikana saatu parhaimmat tuotot, mutta kääntöpuolena osakemarkkinat ovat heilahdelleet voimakkaasti ylös ja alas. 

Osakesijoittajaan kohdistuvat riskit voidaan jakaa kahteen ryhmään:

  • Systemaattiseen riskiin eli markkinariskiin
  • Epäsystemaattiseen riskiin eli osakekohtaiseen riskiin. 

Osakesijoittamiseen liittyviä riskejä voidaan hallita hajauttamalla.