7. Osakevalintakriteerit osa 2 

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Osakevalinnassa voi käyttää avuksi myös erilaisia taloudellisia tunnuslukuja. Tunnusluvuilla voi hakea vahvistusta ja tukea yrityksen sijoittajatarinalle. Jos yhtiö maalailee kuvaa vakaasta osingonmaksajayhtiöstä, tai kertoo kunnianhimoisista kasvusuunnitelmista, antavat tunnusluvut sijoittajalle arvokasta tietoa, onko näille lupauksille katteita. 

Tunnusluvut auttavat myös arvioimaan yrityksen taloudellista tilaa tarkastelemalla esimerkiksi velkaantuneisuutta. Tieto taloudellisesta tilasta auttaa sijoittajaa arvioimaan yhtiön riskisyyttä sekä kykyä selviytyä muuttuvassa maailmassa. 

Tunnusluvuilla voidaan myös arvioida osakkeen hinnoittelua eli sitä onko osake ”halpa” vai ”kallis” sekä arvioida yritystä kannattavuuden näkökulmasta. 

Sijoittajan ei tarvitse osata laskea lukuja itse, vaan tunnuslukuja saa valmiiksi laskettuna. Taloudellisten tunnuslukujen osalta oleellista on tietää, mitä niillä ”mitataan” eli mitä ne kertovat sinulle.